03 June, 2009

Tahan kõike teada

"Kas sibulal on seeneniidistik?"
"Jah, sibulal, nagu kõigil teistelgi seentel, on seeneniidistik."
"Kas sibul on siis seen või?"
Mõtlema sundiv pilk.
"Mh. Mis tal siis on? Sibulaniidistik või?"

No comments: