20 May, 2014

Üks või mitu?

"Mis need on?"
"Toolid."
"Õige. Kas neid on üks või mitu?"
"Mitu."
"Aga kui oleks üks, siis..."
"...me läheks kohe kiskuma."

No comments: