30 November, 2007

Unemuinasjutud hilistele uinujatele

Ja kirjutame nüüd kõik koos:
Metafooride intrepeteerimine.
Ei! Intepreteerimine. Ei!!! In... inpetree... inn... inprete...
Interpreteerimine? Inter... pre... teerimine.
Kas on alles veel midagigi, mida selgeks magada? :(

1 comment:

Oop said...

Interpenetreerimine.